Informatie

Of het nu om de bouw of ander technisch werk gaat, overal waar hoofdletsel kan ontstaan komt het dragen van een stootpet of veiligheidshelm bij kijken. Het dragen hiervan is niet afhankelijk van een beroep of functie. Het enige wat telt is: de risicofactoren op de werkplek zelf. Iedereen op deze werkplek is verplicht een voorgeschreven hoofdbescherming te dragen.

Wetgeving en richtlijnen

Een hoofdbescherming kan bescherming bieden tegen de volgende gevaren:

 • Stoten
 • Opspattende elementen
 • Hygiëne
 • Extreme tempraturen
 • Indringing
 • Stroomdoorgang elektriciteit

Bij een veiligheidshelm moet de helmschaal voorzien zijn van een markering. Aan de binnenzijde is informatie te vinden met betrekking tot de keuring en normering.

Normen

Binnen Europa zijn er verschillende normen ten aanzien van hoofdbescherming. Hoofdbescherming moet voorzien zijn van een markering en optionele gegevens.

De volgende Europese normen zijn van toepassing:

 • EN 397 de veiligheidshelm
 • EN 812 de stootpet
 • EN 14052 veiligheidshelm hoog beschermingsniveau
 • EN 50365 veiligheidshelm toepassing bij laagspanningsinstallaties (1000 V ac of 1500 V dc)
 • EN 12492 helm voor bergbeklimmen
 • EN 443 brandweerhelm

Markering eis:

 • Vermelding van een CE-teken: goedkeuring EU-richtlijnen (Conformité Européenne)
 • Vermelding van een nummer achter of onder het CE-teken: nummer van keuringsdienst (onafhankelijke organisatie)
 • EN 397: vermelding norm
 • Datum van productie
 • Naam van de fabrikant
 • Vermelding helmschaal materiaal

Optionele gegevens

 • 440 V ac: bestand tegen contact met elektrische kabels tot 440 Vac
 • -20°C of -30°C: te gebruiken bij lage temperaturen
 • +150°C: te gebruiken bij hoge temperaturen
 • MM (Molten Metal): getest op bescherming tegen rondvliegende gesmolten

metaalspatten

 • LD (Lateral Deformation): Geeft bescherming bij eventuele beklemming. Deze veiligheidshelmen zijn getest tegen zijwaartse belasting.

Is hoofdbescherming binnen de EN 397-norm niet toereikend? Informeer dan naar de veiligheidshelmen met de norm EN 14052. Deze zijn extra verstevigd en beschermen tegen schokken en tegen doordringing van scherpe voorwerpen.

 

Bekijk hieronder de aanbiedingen