Informatie

Overal lopen mensen risico om oogletsel op te lopen.
Iedere werkplek kent zijn gevaren, wat men op het eerste gezicht niet verwacht.

Mogelijke gevaren tijdens het werk:

  • Gevaarlijke chemische stoffen (Chemisch)
  • Stof, splinters gevaarlijke deeltjes (Mechanisch)
  • Hitte en straling (Thermisch)
  • Bloodstelling aan ultraviolet of infrarood (Optisch)
  • Slechte houding (Ergonomisch)

 

Iedereen weet dat het oog zeer kwetsbaar is en dat vuil in het oog snel voor irritatie kan zorgen. Het oog heeft bescherming nodig op de werkvloer. Maar waarom is dit belangrijk en hoe is het oog opgebouwd?

Hoornvlies: Doorzichtige deel en buitenzijde van het oog. Deze beschermlaag heeft direct contact met de buitenwereld en is zeer gevoelig. Middels het hoornvlies komt er licht het oog binnen.

Pupil: Dit is de zwarte stip in het midden van het oog. Het gekleurde deel rond de pupil is de iris. Een pupil reguleert de lichtinval van het oog.

Lens: Achter de iris bevindt zich de lens. De lens is een kanten bol en kan vervormen. De lens kan boller of platter gesteld worden waardoor het oog veraf en dichtbij scherp kan zien. Op een oudere leeftijd of door blootstelling aan infrarood en ultraviolet licht treedt bij veel mensen vertroebeling van de lens op. (grijze staar) Het gezichtsvermogen neemt hierdoor sterk af.

Netvlies: Het netvlies zit aan de achterkant van het oog. Hier komen de door de lens gebundelde lichtstralen bij elkaar en wordt het beeld vastgelegd. Het verbranden van netvliescellen kan leiden tot onherstelbaar gezichtsscherpteverlies.

 

Wetgeving en richtlijnen

Normen

NEN-EN – 165 Termen en definities
NEN-EN – 166 Algemene specificaties, zoals design, classificatie, minimale eisen, specifieke optionele eisen, markeren, gebruiksaanwijzing
NEN-EN – 167 Omschrijving van alle optische beproevingsmethoden
NEN-EN – 168 Omschrijving van alle niet-optische beproevingsmethoden
NEN-EN – 169 Filters voor lassen en aanverwante technieken: doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
NEN-EN – 170 Ultravioletfilters: doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
NEN-EN – 171 Infrarood filters: doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
NEN-EN – 172 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
NEN-EN – 175 Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen
NEN-EN – 207 Filters voor oogbescherming tegen laserstraling
NEN-EN – 1731 Oog- en gezichtsbescherming van geweven draad
NPR-CR – 13464 Leidraad voor de keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers

 

Bekijk hieronder de aanbiedingen